مایع ظرفشویی بنفش ایکومویست حجم 3750 میلی لیتر

فاقد مواد مضر وسرطان زایی چون فرمالین و EDTA و سود سوزآور است.دارای قدرت پاک کنندگی بالا است. حتی با آب سرد. ملایم با پوست دست لذا میتوان آن را بدون دستکش هم استفاده نمود.90% ضد حساسیت است. با استفاده از آن، لکه های آب بر روی ظروف باقی نمیماند.فاقد مواد مضر و سرطان زایی چون شفاف کننده نوریست. این گونه مواد با آب کشیدن ظروف نیز از روی ظروف پاک نشده و در هنگام مصرف وارد غذا میشوند.